Dziękczynienie w hołdzie Trójcy Świętej, za łaski udzielone św. Stanisławowi Kostce


(tekst w całości pochodzi od św. Wincentego Pallottiego)

Pożyteczna uwaga: W naglących potrzebach duchownych i doczesnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, stwierdzono niezliczoną ilość razy przedziwne skutki potężnego orędownictwa św. Stanisława Kostki. Na uproszenie Jego opieki, podajemy następujące modlitwy ku Jego czci:

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z całym Dworem niebieskim i ze wszystkimi stworzeniami pragniemy teraz i zawsze ofiarować Ci oraz przez całą wieczność składać w ofierze przenajdroższą krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie za wszystkie łaski, których udzieliłeś wiernemu Słudze, a naszemu Opiekunowi św. Stanisławowi Kostce, szczególnie zaś za siłę, którą Go wzmocniłeś, a dzięki której stale odnosił chwalebne zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy. Pragniemy ofiarować ją Tobie także na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim ludziom udzielał tych samych łask.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Przedwieczne Słowo Wcielone, w zjednoczeniu z całym Dworem niebieskim i ze wszystkimi innymi stworzeniami pragniemy Ci teraz i zawsze, przez całą wieczność, ofiarowywać zasługi Twojej Oblubienicy, Kościoła świętego, w połączeniu z Twymi nieskończonymi zasługami, na podziękowanie za wszystkie łaski, których udzieliłeś Twemu wiernemu Słudze, a naszemu Opiekunowi, świętemu Stanisławowi Kostce, szczególnie zaś za mądrość, którą Go oświecałeś, aby Cię z najwyższą miłością naśladował w Twym najświętszym życiu i tak stał się doskonałym odbiciem Twoim, Zbawicielu, któryś był z miłości ku nam ukrzyżowany. Ofiarujemy Ci je także na podziękowanie, jakbyś nam i innym ludziom już udzielił tych samych łask.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Duchu Święty Boże, w zjednoczeniu z całym Dworem niebieskim i wszystkimi innymi stworzeniami pragniemy teraz i zawsze, przez całą wieczność, składać Ci w ofierze nieskończone zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, na podziękowanie za wszystkie dary, których udzieliłeś wiernemu Słudze Twemu, a naszemu Opiekunowi, świętemu Stanisławowi Kostce, szczególnie zaś za miłość, którą Go rozpaliłeś, a dzięki której wiodąc życie miłości na ziemi, osiągnął doskonałą miłość w wieczności. Ofiarujemy Ci je także na podziękowanie, jak gdybyś nam i innym ludziom udzielił już wszystkich tych darów.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

W: Ks. Tomasz Bielski SAC, Pokój Wam - Modlitewnik, Pallottinum 1991.