Modlitwa w ciągu dnia: popołudniowa


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
 
LG tom IV: Części stałe - tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron
 
1 W tej przedwieczornej godzinie,
Gdy już jesteśmy znużeni,
Chcemy w pokornej modlitwie
Odnaleźć pokój i siłę.
2 Pochyl się, Panie, nad nami,
Nad ludzkim trudem i pracą,
Daj światło naszym umysłom,
A ręce uczyń sprawnymi.
3 Wszystko, co teraz czynimy,
Niech będzie zgodne z Twą wolą;
Pomóż nam Twoje królestwo
Budować w sercach człowieczych.
4 Bądź pochwalony, Wszechmocny,
Jedyny w Trójcy Najświętszej;
Ciebie niech światło słoneczne
I ciemność nocy wychwala. Amen.
 
Antyfony - LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron
Psalmy - LG tom IV: Wtorek IV, str. 903-905; LG skrócone: wg tabeli stron
 
 
1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.
Psalm 119, 137-144
XVIII (Sade)
Niezmienność Prawa Bożego
 
O Panie, jesteś sprawiedliwy *
i wyrok Twój jest słuszny.
Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, *
bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, *
nie zapominam o Twych postanowieniach.
Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
a Prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
moją rozkoszą są Twoje przykazania.
Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.
2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.
Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu
To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)
I
 
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.
3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.
II
 
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.
LG tom IV: ŚM, str. 1590;
LG skrócone: wg tabeli stron
Flp 4, 8. 9b
 
Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli, a Bóg pokoju będzie z wami.
K. Niech się radują, Panie, wszyscy ufający Tobie.
W. Na wieki cieszyć się będą, a Ty w nich zamieszkasz.
 
LG tom IV: Własne, str. 1190; LG skrócone: wg tabeli stron
Módlmy się. Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę * i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:

K.
Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.