Tajemnice chwalebne


Tajemnica I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (Iz 53, 11-12; Łk 24, 1-11)

Rozważanie

Tak jak pusty grób Chrystusa, tak samo groby świętych są świadectwem radosnej nowiny o zmartwychwstaniu. Ogromna ilość oznak czci i kultu, jaka św. Stanisława spotkała po śmierci, nie pozostawiała wątpliwości, że był to święty człowiek, a śmierć jego była „narodzinami dla nieba”. Uroczysty pogrzeb, trumna przystrojona kwiatami, tłumy wiernych uczestniczących w ceremonii. Obraz tej czci przyczynił się do nawrócenia jego brata Pawła. Był to zapewne jedne z pierwszych owoców modlitwy wstawienniczej, którą po dziś dzień przed tronem Boga zanosi święty Stanisław w intencji polskiej młodzieży, również w intencji każdego z nas.

Modlitwa

Święty Stanisławie, pomóż nam odkrywać drogę do świętości, którą ty przeszedłeś, i pokaż, jak kroczyć nią ma współczesny, młody człowiek. Naucz nas żyć życiem zmartwychwstałym już tu na ziemi, byśmy jak ty osiągnęli szczęście w niebie.

Tajemnica II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (Dz 1, 3-11)

Rozważanie

Prawdą jest, że niebo jest marzeniem każdego człowieka o prawym sercu i sumieniu, zapewne jest również marzeniem każdego z nas. Prawdą jest także to, iż niebo zaczyna się już tu – na ziemi. Gdy czynimy miłość, szerzymy dobroć, przebaczenie i pokój, wówczas szczęście będące zaczątkiem chwały nieba staje się naszym udziałem.

Modlitwa

Święty Stanisławie, patronie młodych, do których należy przywilej i obowiązek rozszerzania królestwa Bożego na ziemi teraz i w przyszłości, natchnij nas pragnieniem czynienia nieba na ziemi.

Tajemnica III. Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 1-13)

Rozważanie

Zesłanie Ducha Świętego stało się początkiem dynamicznego rozwoju Kościoła. Duch Święty przez cały czas jest źródłem jego młodości. Dzięki przyjętemu sakramentowi bierzmowania wciąż uczestniczymy w wydarzeniu Wieczernika i mamy moc, by dojrzale świadczyć o Chrystusie w środowiskach, w których przyszło nam żyć. Duch Święty daje nam również dary, te same, które tak bardzo obficie owocowały w życiu św. Stanisława. Czy na nie oczekujemy, czy ich pragniemy, czy je wykorzystujemy?

Modlitwa

Święty Stanisław przed tronem Ojca i Jego Syna modli się w Duchu Świętym za bierzmowanych. I my módlmy się za tych spośród nas, którzy w tym roku przyjmą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Módlmy się również za nas, którzy w tym sakramencie wzrastamy, o męstwo i siłę świadectwa.

Tajemnica IV. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Konstytucja Apostolska Piusa XII „Munificentissimus Deus” – 1950 r.)

Rozważanie

Święty Stanisław gorąco pragnął odejść do Pana w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg wysłuchał jego modlitwy, gdyż wejrzał na jego czyste serce, które w każdym momencie jego 18-letniego życia gorącą czcią otaczało Matkę Najświętszą. Formą kultu maryjnego św. Stanisława było odmawianie różańca. Z różańcem w ręku żył i umierał. Zapewne nie odmawiał go mechanicznie i bez refleksji, lecz traktował jako narzędzie medytacji i zjednoczenia z Maryją i Jezusem. Czy tak również wygląda nasza modlitwa?

Modlitwa

Maryja, która z ciałem i duszą przebywa w niebie, a matczynym sercem otacza nasze troski, jest szczególnie skuteczną i wierną orędowniczką, wypraszającą potrzebne nam łaski. Prosimy Cię, Panie, o dar modlitwy i o odkrycie, jaką wartość ma dla nas pomoc i wstawiennictwo naszej Matki.

Tajemnica V. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II „Lumen gentium”, 59)

Rozważanie

Maryja jest Królową nieba i ziemi. Częścią tej ziemi jest Polska – ojczyzna św. Stanisława i ojczyzna nasz. Święty Stanisław jest jednym z patronów Polski. Jego wstawiennictwu przypisuje się wielkie historyczne zwycięstwa pod Chocimiem i Beresteczkiem. Z pewnością modli się on teraz o to, byśmy przechowali dziedzictwo, któremu na imię Polska, w naszych sercach, byśmy dbali o kulturę narodową, o język, którym się posługujemy, o zwyczaje i tradycje ojców naszych. Byśmy czuli się odpowiedzialni za przyszłość naszej ojczyzny i całej planety – za pokój, rozwój i przyszłość świata.

Modlitwa

Do modlitwy młodzieńca z Rostkowa przyłączamy się wszyscy. Oddajemy Ci, Panie, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej przyszłość Polski i przyszłość świata. W szczególności zaś powierzamy Ci młodzież, która za przyszłość tą będzie odpowiedzialna. Niech w niebie i na ziemi rozszerza się i utwierdza Twoje panowanie. Po wiek wieków. Amen.


W: G. Grochowski, Święty Stanisław Kostka odkryty na nowo, Sandomierz 2002.