Wezwanie


 
Przewodniczący: Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się nazywa (Hbr 3, 13)
Antyfona - LG tom IV: Z, str. 1619; LG skrócone: Z, str. 1729
Psalm - LG tom IV: Psalm 95, str. 487-488; LG skrócone: Psalm 95, str. 691-692
 
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
"Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku".
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych jaśnieje.
 
Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.