Katecheza - Św. Stanisław Kostka wzorem miłości do Boga

Katecheza dla szkoły podstawowej
 
Wprowadzenie
 
Powitanie i rozpoczęcie katechezy śpiewem pieśni:"Taki duży, taki mały...".
Śpiewana przed chwilą piosenka mówiła o świętości.
- Kto może zostać świętym?
- Jak zachowuje się święty?
- Jakich znacie świętych?
 
Przedstawienie prawdy - To mówi Pan
 
Katecheta umieszcza obraz św. Stanisława, omówienie.
Katecheta opowiada życiorys dostosowując do poziomu dzieci.
 
 
     Święty Stanisław Kostka urodził się w roku 1550 w Rostkowie koło Przasnysza, za Warszawą. Pochodził ze znenego polskiego roku. Jego ojciec, Jan Kostka, pragnął wychować synów w duchu rycerskości, odwagi, ambicji, aby osiągnęli w życiu jak najwięcej. Matka była kobietą skromną, ale bardzo religijną. Stawiała sobie duże wymagania duchowe, wiele się modliła, była zdolna do poświęceń. Do 13 roku życia Stanisław przebywał w domu, a następnie z bratem wyjechał do Wiednia, aby tam studiować. Księża prowadzący szkołę dbali o dyscyplinę i przestrzeganie ustalonego porządku. Stanisław bardzo sumiennie przestrzegał reguł i szybko stał się jednym z najlepszych studentów. Był pracowity i sumienny. Wykazywał duże zainteresowanie praktykami religijnymi. Jego brat, Paweł, był jakby jego przeciwieństwem i nie zgadzał się z nim. Mając 16 lat Stanisłąw ciężko zachorował i bliski był śmierci. W chorobie zwrócił się o pomoc do Matki Bożej i został cudownie uzdrowiony. Swojemu spowiednikowi wyznał, że pragnie zostać zakonnikiem. Miał kłopoty, aby być przyjętym, gdyż na to nie wyrażał zgody jego ojciec. Pieszo wędrował do Rzymu, ukrywał się przed swoim bratem, który na polecenie ojca miał mu nie pozwolić służyć Bogu. Ostatecznie został przyjęty do zakonu i tu wykazywał się szlachetnością, pokorą, stawianiem sobie i innym dużych wymagań. W czasie choroby, jeszcze w Wiedniu, bardzo pragnął przyjąć Pana Jezusa, ale właściciel domu nie wyraził zgody na przybycie księdza. Wówczas gorąco się modlił i święta Barbara w towarzystwie dwóch aniołów przyniosła mu Komunię świętą. Zmarł w wieku 18 lat. Został ogłoszony patronem dzieci i młodzieży.
 
Poznaliście historię młodego Polaka, który został świętym.
- Czym wyróżniał się św. Stanisław?
- W jaki sposób Stanisław okazywał miłość do Boga?
 
Pan Jezus każdego z nas wzywsa do świętości. (Czytamy z Ewangelii).
"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48).
- Do czego zaprasza nas Pan Jezus słowami Ewangelii?
- Co to znaczy być doskonałym?
- W jaki sposób możemy naśladować św. Stanisława?
 
Pan Jezus pragnie, aby każdy znas starał się zostać świętym. Św. Stanisław Kostka ukazuje nam, że należy kochać Boga, Jemu służyć, a wtedy możemy osiągnąć niebo. Każdy znas może prosić św. Stanisława, który jest w niebie, aby mu pomagał być dobrym, mądrym człowiekiem. Aby nas uczył kochać Boga i ludzi.
 
Zastosowanie życiowe
 
Nauczymy się pieśni, którą będziemy prosić św. Stanisława o pomoc.
 
"Przed wielu laty ten chłopiec żył,
Lecz jego czyny trwają do dziś.
Życiem swym przetarł do nieba szlak,
Żebyśmy mogli za nim iść.
 
Ref. Młody jak my, wesoły jak my,
Prosta jest jego droga.
Szukał jak my, goręcej niż my,
Nad wszystko kochał Boga".
 
Praca domowa
 
Narysuję, co należy robić, aby zostać świętym.
 
Modlitwa
 
Podziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam wzór świętego życia w św. Stanisławie Kostce. "Chwała Ojcu...".
 
Urszula Szczech