Nowa jutrzenko

Nowa jutrzenko Polski, Stanisławie!
Racz nasze pienia dziś przyjąć łaskawie,
Bądź nam, o Kostko, mile pozdrowiony,
Kwiateczku rajski! Bądź błogosławiony.

Kochanie w Trójcy Jedynego Boga!
Nasza nadziejo i pociecho droga!
Przed Bogiem w każdej wspieraj nas potrzebie,
Gdy się z ufnością udamy do Ciebie.

Ziemia nie miała dla ciebie uroku,
Boś tylko Boga miał zawsze na oku,
Miłość też Boga i pogardę świata
Już w młode nasze racz zaszczepiać lata.

Oddalaj klęski, oddalaj strapienia,
W smutku niedoli uproś pocieszenia!
Ale najbardziej, Patronie święty,
Chroń serca nasze od grzechu ponęty!

o. Franciszek Fenicjusz