Prośba o orędownictwo św. Stanisława

Św. Stanisławie, podobny Serafinom w miłości - Bądź moim orędownikiem!
Św. Stanisławie, żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Św. Stanisławie, wonna lilio nieskalanej czystości,
Św. Stanisławie, wzorze anielskiej skromności,
Św. Stanisławie, zawsze wierny natchnieniom łaski,
Św. Stanisławie, miłośniku skupienia i modlitwy,
Św. Stanisławie, miłujący Maryję miłością dzięcięcą,
Św. Stanisławie, nieustraszony wśród przeciwności,
Św. Stanisławie, opiekunie i wzorze młodzieży.
 
"Stawszy się w krótkim czasie doskonałym, przeżył czasu wiele. Podobała się Bogu dusza jego, dlatego pospieszył się wywieść go spośród nieprawości".
 
K: Do wyższych rzeczy jestem stworzony.
W: I dla nich tylko żyć winienem.
 
K: Módlmy się: Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.