Wezwania do św. Stanisława

K: Święty Stanisławie, patronie młodzieży,
W: Wspiera nas w dążeniu do Boga!
K: Święty Stanisławie, wierny swemu powołaniu,
W: Uproś nam poznanie naszej drogi życiowej!
K: Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
W: Rozpalaj w nas ogień miłości do Eucharystii!
K: Święty Stanisławie, wierny sługo Najświętszej Dziewicy,
W: Naucz nas miłości do Niepokalanej!
K: Święty Stanisławie, pełen radości życia,
W: Naucz nas cieszyć się wszystkim, co od Boga otrzymujemy!
K: Święty Stanisławie, odważny w pokonywaniu niebezpieczeństw,
W: Ucz nas odwagi w pokonywaniu trudności!
K: Święty Stanisławie, którego życie było zawsze czyste,
W: Uproś nam wytrwanie w czystości!
K: Święty Stanisławie, wielki orędowniku u Boga,
W: Módl się za nami!
K: Módl się za nami święty Stanisławie,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.