31. Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Około 8 tysięcy osób z diecezji płockiej i diecezji sąsiednich wzięło udział w 31. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa w sobotę 21 września. Odbywała się ona pod hasłem „Wierzę – Jestem Widoczny”. Eucharystiom dla obu grup przewodniczył bp Roman Marcinkowski.

Popularna w diecezji płockiej pielgrzymka odbywała się w dwóch etapach. Dzieci spotkały się w Przasnyszu, a po zawiązaniu wspólnoty, które poprowadził zespół Saron z parafii św. Jana Kantego w Mławie, wyruszyły do Rostkowa. Po przejściu pieszo 6 km do dotarły do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki. Tam przeszły przez Bramę św. Stanisława Kostki i wzięły udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Roman Marcinkowski. 

Hierarcha odwołał się do hasła pielgrzymki „Wierzę – Jestem Widoczny”. Akcentował, że gdy jest ciemno, dzieci i młodzież powinni poruszać się po drogach w bezpiecznym, odblaskowym stroju. Analogicznie swoją widoczność na drogach życia powinni zaznaczać chrześcijanie – inni też powinni widzieć, że spotykają się z wyznawcami Chrystusa. 

Młodzież spotkała się przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Wzięła udział w nabożeństwie ewangelizacyjnym, animowanym przez zespół „Moja Rodzina” z Glinojecka oraz w Eucharystii pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego. Ich spotkanie zakończył koncert zespołu „Porozumienie” oraz błogosławieństwo. 

Oprawę liturgiczną i muzyczną podczas Mszy św. zapewnili: zespół Totus Tuus z parafii Bielsk, dzieci i młodzież z parafii: Zegrze, Grzebsk, Pomiechowo, św. Jana Chrzciciela w Płocku, św. Michała Archanioła w Płońsku, Ruchu Światło-Życie oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa z Rogozina i ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek w Modlinie Twierdzy. Ponadto podczas pielgrzymki pogadankę o bezpieczeństwie mieli policjanci z Przasnysza i Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Poza tym wśród uczestników pielgrzymki prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na raka kości 16-letniej Alicji z Płońska. 

W pielgrzymce do Przasnysza i Rostkowa, poza pątnikami z diecezji płockiej, uczestniczyli także młodzi ludzie z diecezji łomżyńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i warmińsko-mazurskiej. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli księża, siostry zakonne, katecheci świeccy, klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Łącznie w pielgrzymce wzięło udział około 8 tys. osób. 

Za organizację pielgrzymki odpowiadał wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku, z ks. dyrektorem dr. Jarosławem Kamińskim, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, dekanalni duszpasterze młodzieży.

Św. Stanisław Kostka urodził się 28 października 1550 r. w Rostkowie koło Przasnysza, jako syn kasztelana zakroczymskiego; zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Jest patronem Polski, diecezji płockiej, ministrantów oraz dzieci i młodzieży. W wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu, gdzie łączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. W nocy miał wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię św. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko - rano wstał zupełnie zdrowy. Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 r. pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat Paweł. Stanisław dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się Piotra Kanizjusza, wyniesionego również na ołtarze. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 r. do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Dnia 10 sierpnia 1568 r. nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Na jego pogrzeb przybyły tłumy. 

Kult św. Stanisława Kostki zrodził się spontanicznie. Gdy 2 lata po śmierci otwarto jego grób, znaleziono ciało Świętego nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1670 r. przez papieża Klemensa X, a kanonizowany przez papieża Benedykta XIII w 1726 r. Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji sprowadzono do Polski cząstkę jego relikwii. Od 1983 r. z Przasnysza do Rostkowa wyruszają doroczne diecezjalne pielgrzymki dzieci i młodzieży.
eg / Przasnysz
--
Katolicka Agencja Informacyjna
Data wydania: 21 września 2013